"जीवन-रेखा व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये आपले स्वागत आहे"

संपर्क माहिती

पत्रव्यवहाराचा पत्ता

कार्यालय :
एम.आय.डी.सी., प्लॉट नं. ई. ५१, लातूर ४१३ ५३१

केंद्र :
मेडिकल कॉलेज समोर, सोमवंशी नगर, लातूर ४१३ ५३१

फोन आणि मोबाईल क्रमांक

फोन :
०२३८२ - २२४५५६

मोबाईल :
+९१ - ९३७२३४६४७६

वेबसाईट आणि ई-मेल

वेबसाईट :
https://www.jeevanrekhadeaddiction.com/

ई-मेल :
jrp.latur@gmail.com

गुगल मॅप

© Copyrights 2024 Jeevan-Reka De-addiction Center. Designed and Developed by Idhi Technologies